Erfarenhet

 

 

FRIDA KRAFT

 

LEG PSYKOLOG LEG PSYKOTERAPEUT SPECIALIST I KLINISK PSYKOLOGI HANDLEDARE

Jag har arbetat som psykolog sedan 1994, är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, specialist i klinisk psykologi med inriktning psykoterapi/psykologisk behandling samt handledare. Jag har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete inom öppenvårdspsykiatri och arbetar även vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

 

Psykoterapi är ett område där mycket forskning pågår för att utveckla och förstå mer av vad som är hjälpsamt för olika människor. Vitsen med kunskap om och erfarenhet av olika behandlingsmetoder är just att kunna förstå den enskilde personen och vad som är till hjälp i det fallet. Av den anledningen, och av ett starkt intresse, har jag kontinuerligt vidareutbildat mig och arbetar med olika former av psykoterapeutiska behandlingsmetoder. Exempel är Brief Dynamic Interpersonal Therapy, Panic Focused Psychodynamic Psychotherapy och Mentalization Based Treatment - MBT.

 

Som legitimerad yrkesutövare - psykolog och psykoterapeut - arbetar man i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen. Sekretess råder. Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna och Psykoterapi Centrum. Det innebär att jag har patientförsäkring och följer de etiska och juridiska riktlinjer som finns.