Verksamhet

 

 

FRIDA KRAFT

 

LEG PSYKOLOG LEG PSYKOTERAPEUT SPECIALIST I KLINISK PSYKOLOGI HANDLEDARE

Välkommen för psykologisk behandling, psykoterapi och handledning.

 

Svårigheter av olika slag kan vara anledningen till att man söker hjälp hos psykolog. Har man väl tagit steget att söka hjälp leder det ofta vidare till större förståelse för sig själv och andra människor.

 

Du är välkommen att söka, oavsett anledning. Exempel är:

Kris.

Sorg, förluster.

Stress, utmattning.

Nedstämdhet, oro.

Relationssvårigheter, osäkerhet med andra människor.

Vilsenhet, osäkerhet på sig själv, dåligt självförtroende.

 

I psykoterapi och psykologisk behandling utgår man från den enskilde personen och det den söker för. Terapeutisk allians är en viktig faktor i behandling. Terapeutisk allians innebär att klienten och psykoterapeuten bygger upp en förtroendefull kontakt samt arbetar på ett sätt där man är överens om vad behandlingen syftar till och hur den är upplagd. Behandlingsarbetet i sig, och det som är verksamt, handlar ofta om att förstå mer av sammanhanget till de svårigheter man upplever och att hitta nya sätt att hantera det, både inom sig själv och i relation till andra. Behandlingsarbetet är undersökande till sin natur och där är den terapeutiska alliansen en viktig grund.

 

Hur ofta och under hur lång tid man ses kan se olika ut från person till person. Inledningsvis träffas man ett par samtal för att orientera sig i anledningen till att man söker hjälp och förstå mer av sammanhanget till det. Ibland är det tillräckligt för att komma vidare på egen hand, ibland är det inledningen på en fortsatt behandling.

 

Mottagningen ligger på St Annegatan 2a i centrala Lund.